Smart Delta Resources, het Vlaamse-Nederlandse samenwerkingsverband van energie- en grondstof-intensieve bedrijven, de haven, kennisinstellingen en overheden in de Schelde-Deltaregio, heeft een gezamenlijke brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk en de formerende partijen. Het cluster doet hiermee een handreiking naar politiek en bestuurlijk Den Haag om samen te werken aan een industrie die bijdraagt aan duurzame innovatie, economische ontwikkeling en werkgelegenheid. 

In de brief staan aandachtspunten om de Zeeuwse en Nederlandse industrie toekomstbestendig te maken met oog voor duurzaamheid, economische meerwaarde én de omgeving. In het kort bevat de brief de volgende drie kernpunten:

Randvoorwaarden toekomstbestendige industrie. De tijdige aanleg en uitbreiding van infrastructuur, het borgen van voldoende vraag en aanbod voor betaalbare duurzame energie én het zekerstellen van noodzakelijke ruimte (zowel fysiek als in het kader van stikstof) zijn cruciaal voor het realiseren van de energietransitie. Het is belangrijk om tot uitvoering te komen en deze randvoorwaarden te prioriteren. Smart Delta Resources wil in nauwe samenwerking met de overheid en politiek haar steentje bijdragen aan versnelling. 

Investeringsklimaat Nederland. Om onze energie- en industriesector toekomstbestendig te maken is een goed investerings- en vestigingsklimaat in Nederland van belang. Zo kunnen de juiste investeringsbeslissingen worden genomen om de Schelde-Deltaregio en heel Nederland verder te brengen. Het cluster benadrukt het belang van consistent beleid, concrete afspraken, ondersteuning bij complexe vraagstukken én stimulansen voor investeringen waar businesscases nog niet overtuigend zijn. Smart Delta Resources hoopt dat de overheid blijft staan voor de belangrijke rol die de basisindustrie en energiesector spelen in ons dagelijks leven, en voor het garanderen van een toekomstbestendig en duurzaam Nederland.

Netcongestie als horde in de energietransitie. Smart Delta Resources wil nauwer samenwerken met het volgende kabinet in de aanpak van de nationale netcongestieproblematiek. Het cluster is bereid om samen met de overheid en netbeheerders het flexibiliteitspotentieel van bedrijven in de regio te benutten en pleit voor versnelde uitvoering van netverzwaring- en uitbreiding.

Voor meer informatie verwijzen we naar de volledige tekst van de brief

 

Afbeelding
epz

Gerelateerd nieuws

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources-partner Air Liquide in de laatste selectieronde Europees Innovatiefonds met 200 MW elektrolyser in Terneuzen

Deze investering zou het waterstofcluster in de Schelde-Delta regio verder versterken. Naar schatting kan er in de eerste 10 jaar maar liefst 4 miljoen ton CO2-uitstoot worden vermeden.

orsted

Officiële opening windpark Borssele 1&2 van Ørsted

Op 6 september 2021 heeft de officiële opening plaatsgevonden van windpark Borssele 1&2 van SDR-partner Ørsted. Het windpark is al operationeel sinds het laatste kwartaal van 2020.

werkbezoek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op bezoek in Zeeland

Een brede delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht op 27 maart een uitgebreid werkbezoek aan de Schelde-Deltaregio.