Het Spark Delta programma heeft tot doel bij te dragen aan reductie van  CO2 -emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via bestaande of innovatieve technologie. Hierbij worden fossiele brandstoffen en grondstoffen vervangen door elektriciteit van emissievrije bronnen. De prognose is dat de vraag naar duurzame energie significant zal stijgen met een omslagpunt, wanneer de vraag explosief zal stijgen naar 2.300 MW, rond 2025. Haalbaarheidsonderzoek moet het aanbod van en vraag naar elektriciteit in de SDR-regio inzichtelijk maken. Door het gevolg van de energietransitie wordt de impact op het elektriciteitsnet sterk vergroot: Spark Delta heeft daarom als tweede doel zorg te dragen voor een robuust en kosteneffectief elektriciteitsnet dat het exploderende aanbod en de vraag kan transporteren. Spark Delta is een gezamenlijk programma van de SDR-partners Dow, Elia, Enduris, Fluxys, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland, PZEM, North Sea Port, SDR, TenneT, VlAIO, Yara en Zeeland Refinery.

 

Naast onderzoek naar het exploderende aanbod van en vraag naar elektriciteit, zetten we in op een robuust en kosteneffectief elektriciteitsnet om dit op te vangen.

De vraag naar duurzame elektriciteit biedt enorme kansen, met name in de waardeketens waterstof en elektriciteit: door grootschalige waterstofproductie (Hydrogen Delta), door de productie van op H2 gebaseerde verbindingen als methanol of ammoniak en voor industriële elektrificatie (o.a. Heat Delta, Power2Heat, Power2Products). Elektrificatiemaatregelen zijn, net als koolstofvrije waterstof, het resultaat van de verwachting dat hernieuwbare elektriciteit sterk zal toenemen als energiedrager. Ook zet de regio in op een grootschalige waterstofhub. Aan de aanbodzijde krijgt de regio per 2020 direct toegang tot duizenden megawatt windenergie (windpark Borsele I-II-III-IV) met mogelijk de aanlanding van IJmuiden Ver Alpha in het verschiet. Daarbij zijn er ontwikkelingen in de bestaande stroomopwekking, zoals Doel en Borssele, en on-site gasgestookte WKK-eenheden. Voor Doel is de prognose dat de productie vanaf 2025 tot de helft en 2030 tot een kwart gereduceerd wordt. Borsele sluit in principe in 2033, maar vanuit EZK wordt dit nog bekeken.

 

Mijlpalen

Studie naar aanbod van en vraag elektriciteit, een robuuste en kosteneffectieve levering van elektriciteit te kunnen garanderen én om mogelijkheden continu integratie van wind- en zonne-energie.

• Faciliteren en bijdragen aan de doorontwikkeling van het 380 kV-net binnen de Kanaalzone Terneuzen-Gent (o.a. via TIKI).

• Faciliteren en bijdragen aan en hub voor hernieuwbare energie binnen de SDR-regio.

• Faciliteren en bijdragen aan additionele aanlanding van wind op zee.