Naast onderzoek naar het exploderende aanbod van en vraag naar elektriciteit, zetten we in op een robuust en kosteneffectief elektriciteitsnet om dit op te vangen.

Het Spark Delta programma omvat onder meer de volgende activiteiten: 

  • Doorlopende studie naar toename aanbod van en vraag naar elektriciteit (in kader Cluster Energie Strategie/CES)
  • Faciliteren en bijdragen aan de doorontwikkeling van het 380 kV-net in de regio, met name Zeeuws-Vlaanderen.
  • Bijdrage aan verkenning nut, noodzaak en ontsluitingsalternatieven Westerscheldekruising (CES)
  • Faciliteren en bijdragen aan additionele aanlanding van wind op zee (VAWOZ).
Afbeelding
EPZ2