Lamb Weston/Meijer heeft plannen aangekondigd voor de bouw van een nieuwe fritesfabriek, waarmee de bestaande productiefaciliteit in Kruiningen wordt uitgebreid. Middels een investering van ongeveer 200 miljoen euro wordt de jaarlijkse productiecapaciteit met 180.000 MT verhoogd. De nieuwe fabriek is ontworpen om aardappelen te verwerken met een minimale hoeveelheid water en energie, passend binnen Lamb Weston / Meijer's 2030 duurzaamheidsagenda. Naar verwachting zal de fabriek in het eerste kwartaal van 2023 operationeel zijn.

Innovatie met verlaging van CO2-uitstoot als duurzaam resultaat
De nieuwe state-of-the-art fabriek is ontworpen om aardappelen te verwerken met een minimale hoeveelheid water en energie. Dit wordt grotendeels bereikt door een verdere optimalisatie van het hergebruik van restwarmte. Zo wordt warmte uit de bakdampen teruggewonnen voor het drogingsproces. Bijkomend voordeel is ook de geurafname. De warmte van de stoomschiller wordt gebruikt voor het blancheren van de aardappelen. Ook vindt er een betere monitoring plaats van de energiehuishouding, door meer meetpunten in het productieproces. Deze optimalisatie gaat zorgen voor zo’n 25% minder waterverbruik en zo’n 50% minder gasverbruik op onze locatie in Kruiningen, met een verlaging van onze CO2-uitstoot als duurzaam resultaat. Het gereinigde proceswater gaat via de sloot naar boeren in de omgeving om in droge periodes te hergebruiken om te beregenen.

De nieuwe productiefaciliteit stelt Lamb Weston/Meijer in staat om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar diepgevroren aardappelproducten. De nieuwe fabriek wordt gebouwd in aanvulling op de drie bestaande productielijnen op de locatie in Kruiningen. Het wordt de meest geautomatiseerde fabriek in het LW/M-netwerk. Kruiningen is een sterke locatie voor de aanvoer, verwerking en distributie van diepgevroren aardappelproducten. Met deze uitbreiding creëert Lamb Weston/Meijer meer dan 50 nieuwe arbeidsplaatsen voor het bedrijf.

Marc Schroeder, CEO Lamb Weston/Meijer: "Deze nieuwe fabriek op onze locatie in Kruiningen weerspiegelt niet alleen onze ambitie om op een duurzame manier aan de groeiende vraag naar hoogwaardige aardappelproducten te voldoen, het toont ook onze betrokkenheid bij onze klanten en telers door voort te bouwen op de voordelen van deze regio. De state-of-the-art fabriek zal minder water en energie verbruiken en stelt ons in staat te produceren met minder uitstoot. Dit is cruciaal voor onze duurzaamheidsstrategie. Deze investering versterkt Lamb Weston/Meijer's wereldwijde positie en maakt onze groeiambitie, nieuwe productinnovatie en verbeterde service aan klanten mogelijk."

Gerelateerd nieuws

sdr

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio

De Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio is zeer geschikt voor grootschalige productie en gebruik van groene waterstof.

SDR

Smart Delta Resources regioplan 2030-2050

Het regioplan 2030-2050 biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio klimaatneutraliteit wil bereiken.

orsted

Ørsted gaat een ​​van 's werelds grootste groene waterstoffabrieken ter wereld ontwikkelen

Ørsted, partner van Smart Delta Resources, ontwikkelt in het havengebied van North Sea Port een van de grootste duurzame waterstoffabrieken ter wereld voor de Nederlandse en Vlaamse industrie.