VoltH2 in Vlissingen is het startproject en de focus ligt op de bouw van een ca. 25 MW groene waterstoffabriek in het havengebied met groeipotentie naar ca 100 MW. In Terneuzen is de aanpak hetzelfde: starten met 25 MW, met groeipotentie naar ca. 100 MW. Deze waterstoffabriek zal H2 produceren met behulp van elektrolyse en zal opslag-, laad- en distributiefaciliteiten omvatten voor de uitvoer van de H2 naast levering via de Gasunie backbone. In eerste instantie zal de fabriek jaarlijks ca. 2.000 ton groene waterstof produceren, maar ze is in staat om meer dan het dubbele te produceren. Bovendien maakt het concept van de waterstoffabriek toekomstige uitbreidingen tot ten minste 100 MW mogelijk, waardoor de H2-productie mogelijk wordt verhoogd tot ongeveer 30.000 ton per jaar voor alle locaties gezamenlijk.