Zeeland Refinery maakt brandstoffen en belangrijke grondstoffen uit ruwe aardolie. Zeeland Refinery wil een duurzame en flexibele raffinaderij zijn die behoort tot de beste van West-Europa. Daarbij stellen ze ambities op lange termijn op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, omgeving, mensen en organisatie, valorisatie en kostenbeheersing. Bij Zeeland Refinery zijn ruim vierhonderd medewerkers in dienst, waarvan de helft in vijfploegendienst. Diverse van onze initiatieven maken ons tot een van de meest energie-efficiënte raffinaderijen van Europa.

Zeeland Refinery zet zich in voor energie-efficiëntie en het opwekken van duurzame energie. Zeeland Refinery bezit zijn eigen zonnepark Zeeland Solar. Het zonnepark is 22 voetbalvelden groot en bezit 28.000 zonnepanelen. Zeeland Solar produceert genoeg energie om het bedrijf te voorzien van een kwart van hun stroomconsumptie. In de periode van 2008 tot aan 2018 is de energie-efficiëntie met 20% verbeterd. Zeeland Refinery is niet alleen bezig met de verduurzaming van het eigen terrein, maar werkt ook samen met andere bedrijven om verduurzaming te realiseren.

Zeeland refinery is binnen SDR onder meer een actief partner in de programma’s Spark Delta, Carbon Connect Delta en Hydrogen delta.