Mogelijk al vanaf midden 2025 zal de elektrolyser, met de naam ELYgator, op zeer efficiënte wijze wind- en zonne-energie kunnen omzetten in verschillende hernieuwbare producten.

Door hernieuwbare energiebronnen te benutten voor de omzetting van elektriciteit naar waterstof, wordt voorkomen dat een ‘overschot’ aan hernieuwbare elektriciteit verloren gaat. Het moment van opwekken van bijvoorbeeld windenergie valt immers niet altijd gelijk met het tijdstip waarop de elektriciteit nodig is. Door deze energie op grote schaal eerst om te zetten in waterstof, kan een balans op het elektriciteitsnet behouden worden.

Groene waterstof is niet het enige voordeel van ELYgator. In het elektrolyse-proces worden ook zuurstof en warmte gegenereerd. Air Liquide kan deze zuurstof via bestaande infrastructuur leveren aan de lokale industrie, maar mogelijk ook de warmte aan huishoudens via een verwarmingsnet. Zo kan de hernieuwbare energie maximaal benut worden.

ELYgator krijgt een elektrolyse-capaciteit van maar liefst 200 MW. Hiermee zal meer dan 3 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden worden in de eerste 10 jaar na ingebruikname. De realisatie in Terneuzen versterkt de Schelde-Deltaregio als een van de grootste waterstofclusters van Europa en draagt bij aan een verdere verduurzaming van de industrie in deze regio.

Het project ELYgator bevindt zich momenteel in het selectieproces voor steun vanuit het Europees Innovatiefonds. Deze steun is belangrijk voor de realisatie van dit omvangrijke project. Het is een belangrijke investering voor de regio, een belangrijke stap in de energie- en industrie transitie en het streven naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050.

Gerelateerd nieuws

SDR

Studie concludeert: North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources heeft een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). De resultaten zijn veelbelovend. 

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.