Mogelijk al vanaf midden 2025 zal de elektrolyser, met de naam ELYgator, op zeer efficiënte wijze wind- en zonne-energie kunnen omzetten in verschillende hernieuwbare producten.

Door hernieuwbare energiebronnen te benutten voor de omzetting van elektriciteit naar waterstof, wordt voorkomen dat een ‘overschot’ aan hernieuwbare elektriciteit verloren gaat. Het moment van opwekken van bijvoorbeeld windenergie valt immers niet altijd gelijk met het tijdstip waarop de elektriciteit nodig is. Door deze energie op grote schaal eerst om te zetten in waterstof, kan een balans op het elektriciteitsnet behouden worden.

Groene waterstof is niet het enige voordeel van ELYgator. In het elektrolyse-proces worden ook zuurstof en warmte gegenereerd. Air Liquide kan deze zuurstof via bestaande infrastructuur leveren aan de lokale industrie, maar mogelijk ook de warmte aan huishoudens via een verwarmingsnet. Zo kan de hernieuwbare energie maximaal benut worden.

ELYgator krijgt een elektrolyse-capaciteit van maar liefst 200 MW. Hiermee zal meer dan 3 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden worden in de eerste 10 jaar na ingebruikname. De realisatie in Terneuzen versterkt de Schelde-Deltaregio als een van de grootste waterstofclusters van Europa en draagt bij aan een verdere verduurzaming van de industrie in deze regio.

Het project ELYgator bevindt zich momenteel in het selectieproces voor steun vanuit het Europees Innovatiefonds. Deze steun is belangrijk voor de realisatie van dit omvangrijke project. Het is een belangrijke investering voor de regio, een belangrijke stap in de energie- en industrie transitie en het streven naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050.

Gerelateerd nieuws

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources-partner Air Liquide in de laatste selectieronde Europees Innovatiefonds met 200 MW elektrolyser in Terneuzen

Deze investering zou het waterstofcluster in de Schelde-Delta regio verder versterken. Naar schatting kan er in de eerste 10 jaar maar liefst 4 miljoen ton CO2-uitstoot worden vermeden.

orsted

Officiële opening windpark Borssele 1&2 van Ørsted

Op 6 september 2021 heeft de officiële opening plaatsgevonden van windpark Borssele 1&2 van SDR-partner Ørsted. Het windpark is al operationeel sinds het laatste kwartaal van 2020.

werkbezoek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op bezoek in Zeeland

Een brede delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht op 27 maart een uitgebreid werkbezoek aan de Schelde-Deltaregio.