Mogelijk al vanaf midden 2025 zal de elektrolyser, met de naam ELYgator, op zeer efficiënte wijze wind- en zonne-energie kunnen omzetten in verschillende hernieuwbare producten.

Door hernieuwbare energiebronnen te benutten voor de omzetting van elektriciteit naar waterstof, wordt voorkomen dat een ‘overschot’ aan hernieuwbare elektriciteit verloren gaat. Het moment van opwekken van bijvoorbeeld windenergie valt immers niet altijd gelijk met het tijdstip waarop de elektriciteit nodig is. Door deze energie op grote schaal eerst om te zetten in waterstof, kan een balans op het elektriciteitsnet behouden worden.

Groene waterstof is niet het enige voordeel van ELYgator. In het elektrolyse-proces worden ook zuurstof en warmte gegenereerd. Air Liquide kan deze zuurstof via bestaande infrastructuur leveren aan de lokale industrie, maar mogelijk ook de warmte aan huishoudens via een verwarmingsnet. Zo kan de hernieuwbare energie maximaal benut worden.

ELYgator krijgt een elektrolyse-capaciteit van maar liefst 200 MW. Hiermee zal meer dan 3 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden worden in de eerste 10 jaar na ingebruikname. De realisatie in Terneuzen versterkt de Schelde-Deltaregio als een van de grootste waterstofclusters van Europa en draagt bij aan een verdere verduurzaming van de industrie in deze regio.

Het project ELYgator bevindt zich momenteel in het selectieproces voor steun vanuit het Europees Innovatiefonds. Deze steun is belangrijk voor de realisatie van dit omvangrijke project. Het is een belangrijke investering voor de regio, een belangrijke stap in de energie- en industrie transitie en het streven naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050.

Gerelateerd nieuws

sdr

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio

De Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio is zeer geschikt voor grootschalige productie en gebruik van groene waterstof.

SDR

Smart Delta Resources regioplan 2030-2050

Het regioplan 2030-2050 biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio klimaatneutraliteit wil bereiken.

orsted

Ørsted gaat een ​​van 's werelds grootste groene waterstoffabrieken ter wereld ontwikkelen

Ørsted, partner van Smart Delta Resources, ontwikkelt in het havengebied van North Sea Port een van de grootste duurzame waterstoffabrieken ter wereld voor de Nederlandse en Vlaamse industrie.