Ørsted heeft een cruciale rol in de wereldwijde energietransitie, en meer specifiek ook in de verduurzaming van de industrie in de Schelde-Deltaregio. Windenergie op zee is een zeer belangrijke bron om de industrie van groene stroom te voorzien, zodat bedrijfsprocessen kunnen worden geëlektrificeerd.

De Schelde-Deltaregio herbergt verschillende veelbelovende schone waterstofprojecten, waaronder Ørsted's SeaH2Land. Het SeaH2Land-project (een consortium van Ørsted, Gasunie, ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux en Zeeland Refinery) betreft de realisatie van een 1 GW elektrolyser voor een duurzame groene waterstoffabriek. De elektrolyser zal worden aangesloten op een nieuw offshore windpark dat ook deel uitmaakt van dit project.

Voor meer informatie: https://seah2land.nl/

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Jambon en Knops

Vlaamse minister-president en Nederlandse staatssecretaris bezoeken de regio

Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

EPZ

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De industrie in Zeeland/West-Brabant, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten.