Yara Sluiskil is sinds 1929 gevestigd in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. In de afgelopen eeuw maakte  het bedrijf verschillende keren een overstap naar alternatieve grondstoffen, waarbij het maken van verbindingen, zowel fysiek als organisatorisch, steeds de rode draad is. Zowel de processen alsook de producten en hun toepassingen evolueerden door de jaren heen. Opnieuw ziet Yara Sluiskil als grootste waterstofproducent van Nederland en grootste productievestiging van het concern kansen om een enabler te zijn voor een duurzame waterstofeconomie.

Sinds 1990 wist het bedrijf haar broeikasgas uitstoot in Sluiskil met 65% te verlagen en voor 2030 heeft Yara Sluiskil de ambitie om een reductie van 85-90% te bereiken. Dat kan Yara Sluiskil niet alleen, maar is alleen mogelijk door samenwerking met de kleurrijke waaier stakeholders, breed draagvlak en een licence to operate van de omgeving.

Dat Yara Sluiskil koploper is in innovaties die de transitie naar een beter klimaat moeten versnellen blijkt onder andere uit het project WarmCO2 waarmee 125 hectare glastuinbouw in Zeeuws Vlaanderen sinds 2009 voorzien wordt van restwarmte én rest-CO2. Het project werd geïnitieerd in 1999 en de investering in infrastructuur bedroeg zo’n 85 miljoen euro. Momenteel is Yara nog steeds 20% aandeelhouder in het unieke project. Ook het project met Gasunie en Dow, waarbij Yara de allereerste klant van externe waterstof in Nederland werd via een omgebouwde aardgasleiding, is een voorbeeld dat Yara koploper wil zijn en daarbij uitdagingen niet uit de weg gaat.

Eenvoudig werken via 3 sporen, om snel doelen te halen
De Yara Sluiskil Climate Roadmap 2030 is in de kern eenvoudig en straight forward. Het gaat om drie sporen, te weten:

  1. het aanpassen van bestaande installaties;
  2. opslag van reeds afgevangen CO2 (CCS) die nu na afvang nog in zuivere vorm wordt uitgestoten naar de atmosfeer;
  3. de ontwikkeling en opschaling van groene waterstof en alternatieve bronnen van CO2 als grondstof.

Het mooie aan de Roadmap van Yara Sluiskil is dat de benodigde CO2-reductie binnen afzienbare tijd wordt behaald en daarmee de Europese en Nationale doelen voor scope 1 emissies ruimschoots behaald kunnen worden voor 2030, terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan volledige vergroening middels waterstof en verdere reducties in de keten.

Meer informatie leest u via de website van Yara Sluiskil.

 

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Jambon en Knops

Vlaamse minister-president en Nederlandse staatssecretaris bezoeken de regio

Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

EPZ

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De industrie in Zeeland/West-Brabant, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten.