Vlissingen, 29 januari 2024 - VoltH2 ontvangt voor twee van zijn groenewaterstoffabrieken een aanzienlijke subsidie uit het Just Transition Fund (JTF). De fabrieken worden gebouwd in Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost, één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het Just Transition Fund (JTF) dat begin 2023 van start is gegaan. Vandaag reikte Jo-Annes de Bat, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland, aan VoltH2 twee cheques van 10 miljoen euro uit.

Met een jaarlijkse productie en verbruik van bijna 600 kton waterstof is de Zeeuwse industrie koploper in de Benelux. Aangezien het gros van deze waterstof nog met aardgas wordt gemaakt, komt hierbij veel CO₂ vrij. Met de Green Deal streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Binnen deze energietransitie zal groene waterstof een cruciale rol spelen om de CO₂-uitstoot van de industrie en zwaar transport drastisch te verminderen. 

Minder CO₂, minder netcongestie
Ruim een derde van het beschikbare JTF-subsidiebedrag voor Zeeland gaat naar VoltH2. De waterstofproducent ontvangt 20 miljoen euro voor de benodigde 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken, een in Terneuzen en een in Vlissingen. André Jurres, CEO van VoltH2, licht toe: “Een eerste voorwaarde van deze subsidie is dat we de uitstoot van CO₂ helpen reduceren. Elk van onze twee fabrieken zal vanaf 2026 jaarlijks ca. 2.000 ton groene waterstof produceren én daarmee circa 17 kton CO₂-uitstoot vermijden. Hiermee wordt VoltH2 het eerste bedrijf in de regio dat zal bijdragen aan de emissiereductiedoelstellingen van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband van de industrie in Zuid-West-Nederland binnen het Hydrogen Delta-programma. In een tweede fase, vanaf 2028, breiden we uit van 25 MW tot 125 MW, jaarlijks goed voor circa 10.000 ton groene waterstof én een besparing van ca. 85 kton CO₂.”

Maar de groenewaterstoffabrieken zijn ook belangrijk om netcongestie te voorkomen en het overvolle Nederlandse elektriciteitsnetwerk te balanceren. Doordat de fabrieken draaien op groene stroom van windmolens of zonneparken, verbruiken ze alleen stroom op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt. De waterstoffabrieken vlakken hiermee de productiepieken af die nu al op het stroomnet opduiken, en die in de toekomst door meer duurzame opwekking nog veel groter zullen worden.  

Elektriciteit voor meerdere bedrijven
Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Het Just Transition Fund verleent nu de nodige steun voor de realisatie van twee 150 kV-verbindingen met onderstations. In Vlissingen lopen de kosten hoog op door het lange tracé richting het hoogspanningsstation en de boringen die nodig zijn om dijken, wegen, spoorwegen en andere kabels en leidingen te kruisen. In Terneuzen liggen de waterstoffabriek en het bestaande hoogspanningsstation zelfs aan verschillende kanten van het kanaal, daar moet de aansluiting het kanaal Gent-Terneuzen kruisen. Bijkomend pluspunt is dat ook enkele kleinere bedrijven in de buurt van VoltH2 relatief eenvoudig een aansluiting op deze kabel zullen kunnen krijgen. 

Het basisontwerp van de 150 kV-velden, het conceptontwerp van de kabelverbindingen en de 150- en 30 kV-onderstations zijn reeds in voorbereiding. André Jurres: “De vergunningverleners, met wie we heel nauw samenwerken, hebben al uitstekend werk geleverd om onder de juiste voorwaarden de hoogspanningskabels te kunnen aanleggen. Ook North Sea Port, waar we deze twee groenewaterstoffabrieken bouwen, doet al het mogelijke om tijdig de passende infrastructuur voor de verduurzaming klaar te hebben. Deze JTF-subsidie is opnieuw een steun in de rug voor onze plannen, voor de haven en de regio. De eerstvolgende stap is nu om de componenten in te kopen. Eind dit jaar starten we de werkzaamheden en eind 2025 willen we alles afronden. De verbindingen zullen begin 2026 beschikbaar zijn, zowel voor de werking van onze waterstoffabrieken als voor de aansluiting van derden.” 
 

Gerelateerd nieuws

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources-partner Air Liquide in de laatste selectieronde Europees Innovatiefonds met 200 MW elektrolyser in Terneuzen

Deze investering zou het waterstofcluster in de Schelde-Delta regio verder versterken. Naar schatting kan er in de eerste 10 jaar maar liefst 4 miljoen ton CO2-uitstoot worden vermeden.

orsted

Officiële opening windpark Borssele 1&2 van Ørsted

Op 6 september 2021 heeft de officiële opening plaatsgevonden van windpark Borssele 1&2 van SDR-partner Ørsted. Het windpark is al operationeel sinds het laatste kwartaal van 2020.

werkbezoek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op bezoek in Zeeland

Een brede delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht op 27 maart een uitgebreid werkbezoek aan de Schelde-Deltaregio.