Een tweetal bestaande gekoelde LPG opslagtanks, met een capaciteit van elk 55.000 kubieke meter, kan hiervoor gereed gemaakt worden. Ligplaatsen, leidingen en overige infrastructuur zijn aanwezig. Tevens is er ruimte beschikbaar voor uitbreidingen en andere industriële activiteiten zoals een installatie om de ammonia weer om te zetten naar groene waterstof. De locatie zal worden aangesloten op het Noordwest Europese waterstof-netwerk waarmee Nederland, België en Duitsland kunnen worden beleverd.

Vopak Terminal Vlissingen is strategisch gelegen de North Sea Port in de Schelde-Delta regio. De industrie in die regio, verenigd in Smart Delta Resources, vormt op dit moment het grootste waterstofcluster van de Benelux. Tevens vindt in het Nederlandse deel ruim een vijfde van de Nederlandse industriële CO2-emissie plaats. Verduurzaming kan hier een flinke bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Alexander Fokker, Managing Director Vopak Terminal Vlissingen: "Door onze bestaande infrastructuur kunnen we klanten een snelle en economische oplossing bieden. Tevens hebben we de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen Vopak hebben we inmiddels ruime ervaring met het veilig opslaan van ammonia, een product waarbij aanvullende veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen."

Ammonia als waterstofdrager
Naast de productie van groene waterstof in Nederland, zal er in Noordwest-Europa ook behoefte zijn aan grootschalige import van groene waterstof om aan alle toekomstige vraag te kunnen voldoen. Groene ammonia als waterstofdrager zal hierin een belangrijke rol spelen. Waterstof kan na verbinding met stikstof in de vorm van ammonia in grotere hoeveelheden worden getransporteerd, opgeslagen en weer worden omgezet naar groene waterstof. Daarnaast is groene ammonia ook direct toepasbaar als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld de scheepvaart of als grondstof voor onder andere de productie van kunstmest.

De definitieve investeringsbeslissing zal onder andere worden genomen op basis van markt interesse.

 

Gerelateerd nieuws

SDR

Smart Delta Resources regioplan 2030-2050

Het regioplan 2030-2050 biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio klimaatneutraliteit wil bereiken.

Koning-Willem-Alexander-bezoekt-Zeeland-foto-Provincie-Zeeland.jpg

Koning Willem-Alexander bezoekt Zeeland om te praten over waterstof

Koning Willem-Alexander heeft een informeel werkbezoek gebracht aan Zeeland. Hij sprak met een aantal Zeeuwse partners van Smart Delta Resources over waterstof en de energietransitie.

Dow

Grote Zeeuwse projecten onderdeel van verduurzamingsplannen Rijk

Drie grote projecten in de Schelde-Deltaregio zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Dit zijn infrastructuurprojecten van nationale betekenis met als doel versnelling aan te brengen in de Nederlandse industriële energietransitie.