Een van de eerste grote successen had Smart Delta Resources in de vorm van een Green Deal voor de waterstofuitwisseling tussen Dow Benelux en Yara Sluiskil in maart 2016, waarvan de ingebruikname van deze leiding in 2018 het resultaat was. 

In de diverse naftakrakers van DOW komt waterstof vrij en deze heeft Dow niet allemaal nodig. Yara Sluiskil kan deze waterstof als grondstof in hun productieprocessen goed gebruiken. Het was destijds de eerste bestaande aardgasgastransportleiding die door Gasunie geschikt werd gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding, die 12 kilometer lang is, wordt dus al drie jaar efficiënt en veilig waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld. Het vanuit Smart Delta Resources geïnitieerde project van deze waterstofuitwisseling is een mooi voorbeeld van circulaire economie in de praktijk.

Afbeelding
yara

Gerelateerd nieuws

SDR

Studie concludeert: North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources heeft een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). De resultaten zijn veelbelovend. 

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.