Het ambitieuze plan is opgebouwd uit drie fases, generaties genoemd, waarbij elke generatie voortborduurt op de ontwikkeling uit de voorafgaande fase. Op deze manier waarborgt Dow de duurzaamheid van de ontwikkelingen voor de langere termijn.

Dow produceert wereldwijd grondstoffen die worden gebruikt voor de fabricage van een grote diversiteit aan producten zoals telefoons, windturbines en isolatiemateriaal. Het Amerikaanse bedrijf is al ruim 50 jaar actief in de Schelde-Deltaregio, waarbij de vestiging in Terneuzen een van hun grootste productielocaties is. Bij het productieproces komt veel CO2 vrij en daarom is Dow gestart met verduurzaming van de fabriek. In het Multi Generation Plan staan de stappen beschreven waarin zij dit willen realiseren, namelijk:

Generatie één: 35% reductie in 2025

In de nieuw te bouwen waterstoffabriek wordt het restgas methaan, dat als brandstof wordt gebruikt voor de krakers, omgezet in CO2 moleculen en waterstof moleculen. De CO2 wordt afgevangen, afgevoerd en opgeslagen en de overgebleven waterstof wordt hergebruikt als CO2-vrije brandstof voor de kraker. Daarmee is in 2025 de uitstoot van CO2 met 1,4 miljoen ton gedaald, een afname van 35%. Dit is equivalent aan 300.000 auto’s, of wel 7% van de CO2-vermindering die de industrie in Nederland voor het jaar 2030 wil realiseren.

Generatie twee: vervangen gasturbines

De op eigen terrein geproduceerde waterstof wordt in de tweede generatie ook ingezet voor andere onderdelen van het productieproces. Onder andere de gasturbines, die nu nog op methaan draaien, worden vervangen door elektrische turbines. Met deze stap staat de teller in 2030 op een besparing van 42,5% van de huidige uitstoot van de Dow vestiging in Terneuzen.

Generatie drie: elektrisch kraken

Wetenschappers en techneuten zijn druk bezig met de ontwikkeling van technologie die elektrisch kraken mogelijk maakt. Met deze technologie kan Dow de CO2-uitstoot uiteindelijk in de derde generatie terugbrengen naar nul. Daarnaast blijft in het proces van elektrisch kraken waterstof over, die verder in de fabriek kan worden gebruikt. Voor zover de waterstof niet voor eigen gebruik aangewend wordt kan dit aan industriële partners in de Schelde-Deltaregio geleverd worden, maar wellicht ook als brandstof voor huishoudens, auto’s en schepen.

Investeren en samenwerken staan centraal om het Multi Generatie Plan tot uitvoer te brengen. En dat daarbij een toename van 10% in de werkgelegenheid, bij de eigen organisatie en toeleveranciers, wordt verwacht zorgt, naast een CO2-neutrale industrie, ook voor een economische sterkere regio.

Meer informatie leest u op dowcircles.nl

 

 

 

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Koning-Willem-Alexander-bezoekt-Zeeland-foto-Provincie-Zeeland.jpg

Koning Willem-Alexander bezoekt Zeeland om te praten over waterstof

Koning Willem-Alexander heeft een informeel werkbezoek gebracht aan Zeeland. Hij sprak met een aantal Zeeuwse partners van Smart Delta Resources over waterstof en de energietransitie.

Dow

Het Multi Generation Plan, de routekaart van Dow naar CO2-neutrale productie

In het afgelopen jaar presenteerde Smart Delta Resources-partner Dow haar Multi Generation Plan. In dit plan is de route beschreven die de Terneuzense vestiging van het chemieconcern aflegt naar CO2-neutraliteit in 2050.