Het ambitieuze plan is opgebouwd uit drie fases, generaties genoemd, waarbij elke generatie voortborduurt op de ontwikkeling uit de voorafgaande fase. Op deze manier waarborgt Dow de duurzaamheid van de ontwikkelingen voor de langere termijn.

Dow produceert wereldwijd grondstoffen die worden gebruikt voor de fabricage van een grote diversiteit aan producten zoals telefoons, windturbines en isolatiemateriaal. Het Amerikaanse bedrijf is al ruim 50 jaar actief in de Schelde-Deltaregio, waarbij de vestiging in Terneuzen een van hun grootste productielocaties is. Bij het productieproces komt veel CO2 vrij en daarom is Dow gestart met verduurzaming van de fabriek. In het Multi Generation Plan staan de stappen beschreven waarin zij dit willen realiseren, namelijk:

Generatie één: 35% reductie in 2025

In de nieuw te bouwen waterstoffabriek wordt het restgas methaan, dat als brandstof wordt gebruikt voor de krakers, omgezet in CO2 moleculen en waterstof moleculen. De CO2 wordt afgevangen, afgevoerd en opgeslagen en de overgebleven waterstof wordt hergebruikt als CO2-vrije brandstof voor de kraker. Daarmee is in 2025 de uitstoot van CO2 met 1,4 miljoen ton gedaald, een afname van 35%. Dit is equivalent aan 300.000 auto’s, of wel 7% van de CO2-vermindering die de industrie in Nederland voor het jaar 2030 wil realiseren.

Generatie twee: vervangen gasturbines

De op eigen terrein geproduceerde waterstof wordt in de tweede generatie ook ingezet voor andere onderdelen van het productieproces. Onder andere de gasturbines, die nu nog op methaan draaien, worden vervangen door elektrische turbines. Met deze stap staat de teller in 2030 op een besparing van 42,5% van de huidige uitstoot van de Dow vestiging in Terneuzen.

Generatie drie: elektrisch kraken

Wetenschappers en techneuten zijn druk bezig met de ontwikkeling van technologie die elektrisch kraken mogelijk maakt. Met deze technologie kan Dow de CO2-uitstoot uiteindelijk in de derde generatie terugbrengen naar nul. Daarnaast blijft in het proces van elektrisch kraken waterstof over, die verder in de fabriek kan worden gebruikt. Voor zover de waterstof niet voor eigen gebruik aangewend wordt kan dit aan industriële partners in de Schelde-Deltaregio geleverd worden, maar wellicht ook als brandstof voor huishoudens, auto’s en schepen.

Investeren en samenwerken staan centraal om het Multi Generatie Plan tot uitvoer te brengen. En dat daarbij een toename van 10% in de werkgelegenheid, bij de eigen organisatie en toeleveranciers, wordt verwacht zorgt, naast een CO2-neutrale industrie, ook voor een economische sterkere regio.

Meer informatie leest u op dowcircles.nl

 

 

 

Gerelateerd nieuws

NSP

Energiecrisis en stikstofeisen hebben forse impact op de industrie in de Schelde-Deltaregio

Smart Delta Resources vraagt Nederlandse bewindslieden middels brief om actie en doet enkele aanbevelingen.

Yara

Yara Sluiskil geeft met Climate Roadmap 2030 inzicht in verduurzamingsplannen

Opnieuw ziet Yara Sluiskil als grootste waterstofproducent van Nederland en grootste productievestiging van het concern kansen om een enabler te zijn voor een duurzame waterstofeconomie.

jan de nul

Jan De Nul en ABC Engines ondertekenen contract voor scheepsmotoren op methanol

Beide Smart Delta Resources-partners bundelen hun kennis om het gebruik van methanol binnen de scheepvaart te versnellen.