Het is goed nieuws voor het Hydrogen Delta Programma van Smart Delta Resources en ook voor enkele belangrijke groene waterstof projecten in Nederland.

Het beschikbaar stellen van dit budget is essentieel voor de erkenning van groene waterstofprojecten als zogeheten Important Project of Common European Interest (IPCEI). Deze Europese status geeft projecten een positieve kwalificatie en daarmee toegang tot bredere vormen van financiering en het vergemakkelijkt daarmee de opschaling van de Nederlandse waterstofambities. Twee door Smart Delta Resources ondersteunde, kansrijke waterstofprojecten zitten volop in dit proces.

Lees hier het volledige artikel van Hans van der Lugt (Energeia).

Eerder heeft Smart Delta Resources een gelegenheidscoalitie gevormd en om aandacht gevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor deze kwestie.

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Jambon en Knops

Vlaamse minister-president en Nederlandse staatssecretaris bezoeken de regio

Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

EPZ

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De industrie in Zeeland/West-Brabant, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten.