De huidige SDR-programma’s zijn ontwikkeld rond transitiepaden, gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, circulariteit en procesoptimalisatie en cruciale waardeketens die met elkaar verweven zijn: waterstof, CO2, elektriciteit, water en warmte.

Hydrogen Delta

Hydrogen Delta

Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren middels koolstofarme waterstof investeringen. Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Carbon Connect Delta

Carbon Connect Delta

Het Carbon Connect Delta (CCD)-project heeft de ambitie om in de Schelde-Deltaregio CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan. Dat gebeurt door middel van Carbon Capture and Storage (CCS) en is ten behoeve van de Nederlandse en Vlaamse industrie. Het uiteindelijke doel is om vanaf 2030 jaarlijks zo’n 3,3 megaton CO2 af te vangen bij de Nederlandse industriële koplopers. Ontwikkeling van het CCS-systeem is hiermee een essentiële stap op weg naar een CO2-neutrale en circulaire industrie in de regio. De toepassing van CCS is ook binnen het transitiepad waterstof van cruciaal belang (blauwe waterstof).

Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta Programma zet in op reduceren van CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via innovatieve technologieën. Spark Delta zet in op voldoende beschikbaarheid van groene elektriciteit en een robuust, kosteneffectief elektriciteitsnet dat de explosieve stijging van vraag en aanbod kan transporteren.

SDR Programma Heat Delta

Heat Delta

Het Heat Delta programma maakt vraag en aanbod van industriële restwarmte inzichtelijk, door dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare projecten. De focus is tweeledig: restwarmte uit de procesindustrie naar de gebouwde omgeving en restwarmtekoppelingen ‘industry to industry’.

Bovendien helpt Smart Delta Resources via dit programma bedrijven in de foodsector aan geschikte technologieën voor decarbonisatie van Hoge Temperatuur warmte. (HT-warmte).

Dow

Circular Delta

Met het Circular Delta programma bieden we ondersteuning en geven we versnelling aan de transitie van primaire fossiele grondstoffen naar hernieuwbare en recyclebare grondstoffen voor SDR-partners. Het programma is door groene waterstof als grondstof, water voor elektrolyse, hergebruik van warmte en de inzet van duurzame elektriciteit nauw verwegen met de andere programma’s.