Per 1 juli heeft Smart Delta Resources twee nieuwe partners aan boord:

Evides Industriewater levert al jaren verschillende soorten water aan bedrijven in de (petro)chemische industrie, de energiesector en foodindustrie. Het gaat hierbij om elke kwaliteit industriewater: van voorgezuiverd oppervlaktewater tot hoogwaardig Demiwater. Daarnaast heeft Evides Industriewater veel ervaring en expertise in huis omtrent afvalwaterzuivering, hergebruik van water en warmte/koeling. Meer informatie vindt u op www.evidesindustriewater.nl

VoltH2 gaat op verschillende plaatsen in Europa groene waterstof produceren. De eerste twee waterstoffabrieken worden ontwikkeld in Zeeland: in Vlissingen en Terneuzen. VoltH2 in Vlissingen is het startproject en de focus ligt op de bouw van een ca. 25 MW groene waterstoffabriek met groeipotentie naar ca 100 MW, bestemd voor de omliggende industrie en vrachtvervoer. Meer informatie vindt u op www.volth2.eu

Met de toetreding van deze twee nieuwe leden wordt de samenwerking verder versterkt. Together for a future proof industry!

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Jambon en Knops

Vlaamse minister-president en Nederlandse staatssecretaris bezoeken de regio

Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

EPZ

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De industrie in Zeeland/West-Brabant, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten.