In deze grensoverschrijdende studie is samengewerkt door de Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen en bij Smart Delta Resources aangesloten industriële bedrijven.

Het onderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau voor het doorrekenen van potentiële business cases op basis van techno-economische modellering. Er zijn verschillende scenario’s doorgerekend.

De belangrijkste conclusies uit deze studie zijn:

  • In Zeeuws-Vlaanderen is een 70oC warmtenet op basis van industriële restwarmte het beste alternatief voor het verwarmen van de gebouwen in plaats van met aardgas;
  • In Oost-Vlaanderen is een gecombineerd 90oC en 110oC warmtenet op basis van industriële restwarmte het beste alternatief voor aardgas;
  • De mogelijke warmtenetten in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) en in Oost-Vlaanderen (België) blijven in basis gescheiden vanwege de hogere kosten die de grensovergang met zich meebrengt.
     

Op basis van deze studie worden nadere analyses gemaakt met verschillende belanghebbenden over de mogelijke realisatie van de warmtenetten. Deze haalbaarheidsstudie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zeeland.

Het rapport is hier te downloaden: rapport haalbaarheidsstudie Restwarmte Industrie Kanaalzone

Gerelateerd nieuws

SDR

Studie concludeert: North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources heeft een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). De resultaten zijn veelbelovend. 

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.