Donderdag 15 september ontmoetten Vlaamse en Nederlandse collega's van Smart Delta Resources elkaar. Tijdens deze “summit” is kennis uitgewisseld, zijn kansen besproken en mogelijkheden voor verdere samenwerking verkend. Een meeting met interessante bijdragen van moderator Annik Dirkx, de voorzitters van SDR Nederland en SDR Flanders (Anton van Beek en Manfred Van Vlierberghe). Daarnaast met Andreas ten Cate over “Kansen voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio” en Kristof Eggermont over de economische kansen. Het daaropvolgend debat met de panelleden Daan Schalck, Stijn Ronsse, Steven Engels en Floris Mackor gaf flink wat ideeën om te bespreken tijdens de afsluitende borrel.

Afbeelding
dow

Gerelateerd nieuws

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

Koning-Willem-Alexander-bezoekt-Zeeland-foto-Provincie-Zeeland.jpg

Koning Willem-Alexander bezoekt Zeeland om te praten over waterstof

Koning Willem-Alexander heeft een informeel werkbezoek gebracht aan Zeeland. Hij sprak met een aantal Zeeuwse partners van Smart Delta Resources over waterstof en de energietransitie.

Dow

Het Multi Generation Plan, de routekaart van Dow naar CO2-neutrale productie

In het afgelopen jaar presenteerde Smart Delta Resources-partner Dow haar Multi Generation Plan. In dit plan is de route beschreven die de Terneuzense vestiging van het chemieconcern aflegt naar CO2-neutraliteit in 2050.