vacature: Public Affairs Manager

Vacature:

Public Affairs Manager

Een uitdagende rol bij Smart Delta Resources in de regio Zeeland / Oost-Vlaanderen.

De organisatie
Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van 13 energie- en grondstof-intensieve bedrijven die op zoek zijn naar een vermindering van hun gebruik van energie en grondstoffen door middel van industriële symbiose. Bij de samenwerking zijn bedrijven betrokken in de grensoverschrijdende regio Zeeland / West-Brabant en Oost-Vlaanderen. Bedrijven uit de staal-, chemie-, energie- en voedingsindustrie werken samen aan industriële synergiën door het ontwikkelen van concrete businesscases en projecten. De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft economische optimalisatie als uitgangspunt, maar draagt ​​op termijn ook bij aan het verduurzamen van hun processen. Deze samenwerking draagt ​​bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, met het verkleinen van de carbon footprint als hoogste prioriteit. Het platform wordt actief ondersteund door de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en de North Sea Port. NV Economische Impuls Zeeland faciliteert het platform.
 

De uitdaging
Zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord heeft Europa zich tot doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 55% en in 2050 met 95% te reduceren. SDR heeft, voor de grensoverschrijdende regio Zeeland/ West-Brabant en Oost-Vlaanderen het SDR CO2-reductiepad ontwikkeld. Dit is vastgelegd in het SDR Regioplan 2030-2050 dat recent gepubliceerd is.

Public Affairs (PA) speelt een essentiële rol in de uitvoering van het Regioplan. PA levert een belangrijke bijdrage aan het organiseren van politiek draagvlak die tot faciliterende regulering en financiële ondersteuning moet leiden. De randvoorwaarden, om de prioritaire programma’s te kunnen verwezenlijken, zullen mede middels de inzet van PA gerealiseerd moeten worden. Vanuit SDR zijn de drie PA-pijlers waar groots op ingezet wordt:

 1. Positionering SDR  Doel is om de huidige positionering binnen de Europese, nationale en regionale politiek te versterken. Dit is een samenspel van SDR, haar leden en de provincies richting de nationale politiek in Nederland, Vlaanderen en Brussel (EU).
 2. Samenwerking op Public Affairs. Doel is om de huidige samenwerking binnen de PA-Taskforce (bestaande uit SDR-leden) naar een hoger niveau te brengen. Aan de basis liggen vertrouwen en de gezamenlijke lobbyagenda.
 3. Overzicht instrumentaria. Doel is om helder inzichtelijk te hebben welke instrumentaria (NL, BE, EU) relevant zijn, wanneer deze beschikbaar komen en wat ervoor nodig is om deze in te dienen, zodat er vanuit SDR juist geanticipeerd kan worden.

De rol
Als Public Affairs Manager ben je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gezamenlijke lobbyagenda. Cruciaal hierbij is je organiserende, communicatieve vaardigheden en een doortastende vermogen om partijen samen te brengen, te verbinden en te bewegen voor gezamenlijke actie. Daarbij is je inhoudelijke kennis van zowel het PA proces als in te zetten instrumenten en middelen binnen het bedrijfsleven en politiek een pré. Je rapporteert aan de SDR-Programmadirecteur.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Doorontwikkelen en uitvoeren van de gezamenlijke lobbyagenda.  Deze agenda wordt opgesteld met de PA-Taskforce en wordt en door de SDR-Board (bestuurders van de aangesloten bedrijven en organisaties) goedgekeurd. Faciliteren benodigde lobby-activiteiten t.b.v. de agenda. Uitvoeren van de agenda en daarin voortgang monitoren en coördineren.
 • Stakeholderanalyse en -management. Zowel extern, zoals de ministeries en andere stakeholders, als intern naar de leden. In kaart brengen van stakeholders in de Nederlandse, Belgische, Europese en regionale politiek. Verbindingen leggen en samenwerking aangaan.
 • Kruisverbanden leggen tussen de belangen van de SDR en betrokken partijen. Binnen SDR speelt netwerksturing een belangrijke rol waarbinnen de Provincies key partners zijn. En zijn veel kansen voor de provinciale politiek en SDR om dezelfde belangen te behartigen en doelen na te streven.
 • Aanjager van de PA Taskforce. Onderhouden relaties met de PA mensen van de leden. Organiseren van reguliere afstemming. Coördineren van gezamenlijke reacties op voorstellen van de nationale regeringen (zoals bijvoorbeeld een kabinetsvisie of een waterstofnota).
 • Versterken SDR positionering. Ontwikkelen van heldere positionering (i.s.m. communicatiemanager) en deze consequent uitdragen naar stakeholders.

Je wordt lid van het SDR-team met collega's die actief zijn in business development, projectmanagement en stakeholdermanagement. Dit toegewijde team is volledig gefocust op het voorbereiden en leveren van alle ondersteuning die nodig is om een ​​succesvolle energietransitie van de industrie in de regio mogelijk te maken.

Binnen deze rol verwachten we dat je:

 • Over uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden beschikt om je moeiteloos aan te passen in een internationale en cultureel diverse omgeving;
 • In staat bent om vertrouwen op te bouwen en te behouden met de SDR-bedrijven;
 • Een sterk zakelijk inzicht hebt en een goed begrip van de financiële zaken van de organisatie;
 • Transparant bent en een hoge mate van samenwerking realiseert met andere teams.
 • Je over een open en pro-actieve mentaliteit beschikt met oog voor kwaliteit en urgentie.
 • Je leergierig bent om de onderliggende technologie en marktontwikkelingen van de energietransitie eigen te maken.

Vereisten voor de functie:

 • Sterke vaardigheden op het gebied van communicatie en besluitvorming
 • Sterke arbeidsethos en het vermogen om autonoom te werken
 • Bewezen staat van dienst in het managen van middelgrote projecten in het bedrijfsleven of grotere publieke organisaties
 • Opleiding: WO in bedrijfskunde, bestuurskunde, communicatie of soortgelijk.

Locatie en beschikbaarheid
De activiteiten zullen plaatsvinden in Zeeland en Oost-Vlaanderen, dus lokale aanwezigheid is van groot belang, zodra de omstandigheden rond Covid-19 dit toelaten. Beschikbaarheid 3-5 dagen per week. Start bij voorkeur vanaf 1 november 2020.

Interesse?
Vraag naar Onno Sinke, SDR secretaris en communicatieadviseur, onnosinke@smartdeltaresources.com / +31 (0)6 30499140.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.