De beoogde elektrolyser van 1 GW kan ongeveer 20% van de huidige waterstofvraag in de regio leveren. Voor meer informatie over het project: https://seah2land.nl/ 

Met 580.000 ton per jaar is het havengebied van North Sea Port een van de grootste waterstofproducenten en -afnemers ter wereld. De ontwikkeling past goed in het regionale Hydrogen Delta programma van Smart Delta Resources. Samen met de partners blijft Smart Delta Resources werken aan een duurzame, toekomstbestendige industrie in de regio!

Gerelateerd nieuws

SDR

Studie concludeert: North Sea Port uitstekend gepositioneerd voor schone waterstofhub

Smart Delta Resources heeft een haalbaarheidsonderzoek gecoördineerd naar de mogelijke hubfunctie van North Sea Port voor schone waterstof(dragers). De resultaten zijn veelbelovend. 

restwarmte

Verkenning toepassing industriële restwarmte in gebouwde omgeving Kanaalzone Gent-Terneuzen

Recentelijk is een grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie afgerond naar de mogelijke koppeling van het aanbod van industriële restwarmte en warmtevraag in de gebouwde omgeving van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. 

infra

Industrie Schelde-Deltaregio presenteert update verduurzamingsplannen

Het onlangs gepubliceerde rapport Cluster Energie Strategie 2022 beschrijft de plannen die het industriecluster wil uitvoeren om de CO2-reductie klimaatdoelen te halen en geeft het overzicht van de te ontwikkelen infrastructuur om deze te kunnen realiseren.